Nyheter

Hyresgäster

Styrelsen tänkte att en presentation av föreningens hyresgäster är på sin plats. På Kungsvägen 16 får vi den 1a december en ny hyresgäst, Norlins praliner. Norlins praliner drivs av Marilene Norlin och lokalen på Kungsvägen 16 kommer att användas för tillverkning och eventuellt produktförsäljning. På Kungsvägen 18 ligger Molnet assistans, ett assistansbolag för personer som är berättigade till personlig assistans. På Kungsvägen 24 ligger sedan några månader tillbaka Haga frisör och barberare, öppet måndag – fredag kl 10.00-18.00. På hörnet av långhuset ligger en gammal trotjänare, Haga kvarterskrog, som har fullständiga rättigheter och serverar allt från pizza till à la …

Hyresgäster Läs mer »

Uthyrningslägenheten

Vi behöver en ny ansvarig för uthyrningslägenheten då nuvarande ansvarig har flyttat. Kontakta någon i styrelsen om ni är intresserade av uppdraget. /Styrelsen

Årsmöte

Årsmöte kommer hållas den 7e december kl 18.00 på Kungsvägen 3. Varmt välkomna /Styrelsen

Installation av elbilsladdare

Inkopplingen av laddare drog hastigt igång denna vecka efter att utrustningen äntligen kommit. Installationen blev fördröjd på grund av leveranstider från Zpark som i sin tur har haft problem att få fram komponenter. EL21 har nu monterat stolparna och håller på att driftsätta det sista. Vi i styrelsen arbetar just nu med att ta fram information i hur du som användare kommer att använda laddare eller motorvärmare. Det vi kan meddela just nu är att du som har fått en ny stolpe på din parkeringsplats och vill använda motorvärmaren kommer att behöva ladda ner appen ”Zpark” från Google Play eller …

Installation av elbilsladdare Läs mer »

Digital tvästtstugebokning

Styrelsen har beslutat att införa digital bokning för tvättstugorna. Från och med 1 november kommer tvättstuga 2 och 3 endast kunna bokas via appen ”BokaTvätten”. Tvättstuga 1 kommer fortsatt enbart bokas via tavlan utanför tvättstugan. Detta gör vi för att förenkla bokningen för er medlemmar. Information om den digitala bokningen finns under Lokaler -> Tvättstuga. Under närmsta veckan kommer ni att få ett välkomstbrev för den digitala bokningstjänsten i ert postfack. På detta välkomstbrev hittar ni den lägenhetskod som ni behöver för att komma igång med tjänsten. Om du har problem att registrera dig efter att du fått välkomstbrevet, kontakta …

Digital tvästtstugebokning Läs mer »

Markläggning Kungsvägen 11

Efter långt letande efter entreprenör sätter nu arbetet igång med återställningen efter dräneringen. Arbetet planeras att sätta igång måndag 26 september och kommer att pågå i cirka fyra veckor framåt. Det kommer att läggas marksten och asfalteras på framsidan, därför är entrén till Kungsvägen 11 avstängd under arbetets gång. Boende hänvisas till att gå genom tvättstugeingången precis som under förra året när dräneringen skedde. Det kommer att sättas marksten som avgränsning mellan gräs och makadam runt huset. På baksidan ner mot återvinnings-molokerna kommer det att asfalteras. Gångvägen ner mot parken kommer även den att asfalteras.

Laddstolpar för elbilar

Styrelsen skickade under förra hösten ut en förfrågan för att utreda hur många av medlemmarna som är i behov av elbilsladdare. Det framkom att det finns en handfull som har ett behov redan nu. En stor del av medlemmarna funderar på att skaffa en eldriven bil inom en 3-årsperiod. Styrelsen har därför beslutat att köpa in och installera laddstolpar. Styrelsen har varit aktiv och letat efter olika lösningar och jämfört både pris och funktionalitet. Vi har även sökt och fått bidrag från naturvårdsverket på halva beloppet för investeringen. Styrelsen har nu tagit beslut att köpa in 12 stycken laddstolpar av …

Laddstolpar för elbilar Läs mer »

Besiktning av brandskydd

Brandskyddet i föreningens två fastigheter besiktades under mars månad av Bricon och vi har nu mottagit protokollet. Besiktningen resulterade i vissa mindre anmärkningar som inte kräver någon omedelbar åtgärd. Exempel på dessa var skyltning till brandposter utomhus och i trapphuset på Kungsvägen 11 som behöver ses över. I övrigt fick vi muntligt beröm under besiktningen för det högra brandskydd vi har. Bricon har hjälpt oss att ta fram ett så kallat Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) som är obligatorsikt för varje fastighetsägare att ha. Detta innefattar kontrollpunkter som ska kontrolleras med jämna mellanrum. Du som lägenhetsinnehavare måste ha minst en fungerande brandvarnare …

Besiktning av brandskydd Läs mer »

Fastighetsbesiktning med castor

Igår gjordes en fastighetsbesiktning tillsammans med Castor. Det ledde till många små punkter av som kommer att åtgärdas av vår fastighetsskötare. Bland annat handlar det om skador i asfalten utanför Kungsvägen 18 och bättringsmålning på förråds- och vindsdörrar i båda byggnaderna. Det noterades också att det i vissa cykelförråd är dålig ordning och det står cyklar som ser ut att inte ha använts på länge. Detta kommer vi att behöva ta tag i framöver.

Förrådsrensning

Nu är det dags att rensa förråden. Mellan den 21 och 22 maj har vi hyrt en container som kommer placeras vid sopstationen på Kungsvägen 11. I denna kan ni slänga brännbart material såsom trä. kartong, plast och papper. Så passa på att slänga sådant som bara står och samlar damm – exempelvis gamla innerdörrar, möbler och liknande. Vi startar förrådsrensningen lördagen den 21 maj kl 10.00, styrelsen är på plats mellan kl 10.00-12.00 för att hjälpa till samt bjuda på fika. Då finns även möjlighet att lämna metalldelar, färgburkar och annat som inte får slängas i containern. Hoppas vi …

Förrådsrensning Läs mer »

Rulla till toppen