Aktuella säkerhetsfrågor

Med anledning av världsläget har frågan om skyddsrum tyvärr aktualiserats. Föreningen har två skyddsrum, ett mindre för 37 personer på Kungsvägen 16 och ett större för 133 personer på Kungsvägen 11. Styrelsen har beställt en besiktning av skyddsrummen och kommer därefter vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa funktionen. Vidare finns riktlinjer utarbetade av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) för hur föreningen ska hantera och förbereda skyddsrummen om så krävs.

Vidare kommer en brandsäkerhetsbesiktning att utföras den 16:e mars. Även här kommer de åtgärder som krävs göras beroende på resultatet.

/Styrelsen

Rulla till toppen