Besiktning av brandskydd

Brandskyddet i föreningens två fastigheter besiktades under mars månad av Bricon och vi har nu mottagit protokollet. Besiktningen resulterade i vissa mindre anmärkningar som inte kräver någon omedelbar åtgärd. Exempel på dessa var skyltning till brandposter utomhus och i trapphuset på Kungsvägen 11 som behöver ses över. I övrigt fick vi muntligt beröm under besiktningen för det högra brandskydd vi har. Bricon har hjälpt oss att ta fram ett så kallat Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) som är obligatorsikt för varje fastighetsägare att ha. Detta innefattar kontrollpunkter som ska kontrolleras med jämna mellanrum.

Du som lägenhetsinnehavare måste ha minst en fungerande brandvarnare monterad i din lägenhet. Du rekommenderas också ha någon slags släckutrustning, brandsläckare eller brandfilt, till hands om olyckan skulle vara framme. Utrymningsvägar ut från varje lägenhet är via trapphuset eller genom fönster/balkong. Är trapphuset rökfyllt ska du hålla ytterdörren till din lägenhet stängd och stanna i din lägenhet för att invänta räddningstjänsten som kommer att evakuera med hjälp av stegbil från fönster eller balkong. 

Rulla till toppen