Laddstolpar för elbilar

Styrelsen skickade under förra hösten ut en förfrågan för att utreda hur många av medlemmarna som är i behov av elbilsladdare. Det framkom att det finns en handfull som har ett behov redan nu. En stor del av medlemmarna funderar på att skaffa en eldriven bil inom en 3-årsperiod. Styrelsen har därför beslutat att köpa in och installera laddstolpar. Styrelsen har varit aktiv och letat efter olika lösningar och jämfört både pris och funktionalitet. Vi har även sökt och fått bidrag från naturvårdsverket på halva beloppet för investeringen.

Styrelsen har nu tagit beslut att köpa in 12 stycken laddstolpar av märket Zpark. Detta innebär att 24 av föreningens befintliga parkeringsplatser kommer att byggas om till laddplatser. Trots att de byggs om till laddplatser kommer parkeringsplatserna att fortsätta fungera för dig som har motorvärmare. Det är viss leveranstid på utrustningen men planen är att de ska monteras innan det blir tjäle i backen.

Rulla till toppen