Markläggning Kungsvägen 11

Efter långt letande efter entreprenör sätter nu arbetet igång med återställningen efter dräneringen. Arbetet planeras att sätta igång måndag 26 september och kommer att pågå i cirka fyra veckor framåt. Det kommer att läggas marksten och asfalteras på framsidan, därför är entrén till Kungsvägen 11 avstängd under arbetets gång. Boende hänvisas till att gå genom tvättstugeingången precis som under förra året när dräneringen skedde. Det kommer att sättas marksten som avgränsning mellan gräs och makadam runt huset. På baksidan ner mot återvinnings-molokerna kommer det att asfalteras. Gångvägen ner mot parken kommer även den att asfalteras.

Rulla till toppen