Drifttagning av föreningens elbilsladdare

Föreningen har installerat 12st kombinerade motorvärmarstolpar med elbilsladdare vilket ger 24st laddplater. En stor del av kostnaden för investeringen har vi fått i bidrag av naturvårdsverket. Utvändigt ser de likadana ut som de motorvärmarstolpar föreningen haft sedan tidigare bortsett från två QR-koder som återfinns på locket. På insidan finns det både uttag för motorvärmare och CCS-2 ladduttag för att ansluta elbilar. Den nya Zpark-stolpen styrs via en app i telefonen, både vad gäller motorvärmare och elbilsladdare. Varje stolpe mäter förbrukningen ur elbilsladdaruttaget individuellt vilket gör debitering för verkligt förbrukad ström möjligt.

Månadskostnaden för en plats med nya stolpen men där man bara använder motorvärmare är fortsatt densamma som tidigare. För de som önskar elbilsladdare kommer kostnaden vara 50:- högre per månad för att täcka administrativa kostnader för avmätning och debitering av den förbrukade strömmen. Vidare kommer kostnaden per kWh ligga på 2,8kr/kWh vilket debiteras via kort. Styrelsen har beslutat att målsättningen är att kostnaden för den förbrukade strömmen ska vara densamma som föreningen köper in den för, alltså självkostnadspris.

Sedan stolparna installerades har strömmen varit på i stolparna dygnet runt. Nu är äntligen systemet redo för att sättas i gång. Stolparna kommer att slås över i normalt driftläge på torsdag 2022-12-08 klockan 12:00. En kom-igång guide går att ladda ner från vår hemsida via denna länk: Kom-igång guide

Har du frågor eller funderingar kring de nya stolparnas funktion, kontakta Axel i styrelsen.

Hälsningar,
Styrelsen

 

Rulla till toppen