Kompetens bland medlemmarna sökes

Styrelsen ser över vilka energieffektiviseringsåtgärder som kan vara till gagn för föreningen. Värmeåtervinning som våra grannföreningar installerat kommer inte att ge önskad effekt på grund av de höga elpriserna vi har idag.

Vi har nu påbörjat inventeringen kring att montera solceller på taket på det långa huset Kungsvägen 14-26. Styrelsen sträcker härmed ut en hand till föreningens medlemmar i jakt på kompetens på området. Har vi kanske en medlem med yrkeskompetens på området och som skulle kunna tänka sig att vara med i en arbetsgrupp för att undersöka om en solcellsinstallation skulle vara intressant och hur den isåfall skall utföras. Om du känner dig träffad, återkom till Ordförande Axel Antonsson.

Hälsningar,
Styrelsen

Rulla till toppen