Årsmöte

En kallelse har gått ut i varje medlems postfack för föreningens årsmöte. Det kommer att äga rum i Norrlidssalen på Kungsvägen 3 den 27 november klockan 18:00. Efter ordinarie stämma kommer styrelsen bland annat att kort informera om den solcellsinvestering man utrett under hösten.

Välkommen!

Rulla till toppen