Byte av låssystem i Brf Björkliden

Föreningens låssystem är utdaterat och man kan inte längre få tag i nya reservdelar/låscylindrar till systemet. Det är därför dags att byta ut låssystemet för alla lägenheter, lokaler och gemensamma utrymmen i föreningen. Låscylindrarna byts ut av
Byggbeslag vecka 9 med start måndag den 26 februari och arbetet beräknas vara klart
fredag den 1 mars. Arbetet sker dagtid. I samband med detta kommer även portkoden att
bytas. Vidare information om portkoden kommer att kommuniceras i ett separat brev.

Innan arbetet kan börja måste alla föreningens medlemmar kvittera ut sina nya nycklar som
kommer att kunna ske på två sätt enligt alternativen nedan. Glöm inte att ta med legitimation.

  1. Två tillfällen för nyckelkvittering kommer att hållas i föreningens styrelserum på Kungsvägen 11. (Ingång på baksidan till höger om tvättstugeingången).
    Tisdag 6 februari, klockan 13.00-16.00
    Torsdag 8 februari, klockan 16.30-20.00
  2. En sista möjlighet är att själv kvittera ut nya nycklar direkt hos Byggbeslag, Heffnersvägen 12 senast fredag den 23 februari.

Notera att det är medlemmen/medlemmarna som äger respektive lägenhet som kan kvittera ut nycklarna. Om ni inte kan kvittera ut nycklar personligen så kan en fullmakt ges till någon anhörig eller granne. Fullmaktstagare medtar sin legitimation. En tom fullmakt har lagts i varje medlems postfack. Vid kvittering av nycklar kommer ni också att få godkänna att huvudnyckel får användas om ni inte är hemma när cylinderbytet sker.

Till lägenheter upp till fyra rum och kök ingår fyra nycklar. För fem rum och kök eller större ingår fem nycklar. Om du behöver fler kan du beställa detta av Byggbeslag på egen bekostnad.

OBS!
Ha alltid med er både gammal och ny nyckel så att ni kommer in i er lägenhet om cylinderbyte skett under tiden ni inte är hemma.

Om låsöppning av lägenhet sker pga. bortglömd nyckel så debiteras den boende enligt gällande taxa (cirka 1500:- kvällstid).
Vid eventuella frågor kontakta: AB Byggbeslag, telefon 010-163 64 40

Hälsningar,
Styrelsen Brf Björkliden och AB Byggbeslag

Rulla till toppen