Uppstart inplåtning av skorstenar

Idag har arbetet med inplåtning av skorstenarna på byggnaden Kungsvägen 14-26 påbörjats. Arbetet kommer att utföras av PL plåt AB då vädret tillåter och ska vara klart senast i april.

Skorstenarna kommer att bli i orange plåt med stående falsar likt de skorstenar som finns på grannfastigheterna längs Västergatan.

Rulla till toppen