Avijusteringar på nya avier

De nya avierna som avser april och skickas ut i dagarna kommer att innehålla några justeringar. På grund av att Castor inte debiterat korrigeringen för 2023s elförbrukning korrekt kommer det på kommande avi att vara ytterligare en justering. Detta innebär att alla lägenhetsinnehavare kommer att få tillbaka ännu en liten del av den el som preliminärt debiterats under 2023. Den preliminära debiteringen för 2024 stämmer dock och kommer fortsättningsvis vara densamma.

En till ändring på avierna är att parkeringarna har bytt nummer. Det gör att det kommer att stå ett annat objektsnummer för parkeringen. Nya förtydligande skyltar med de nya numrena kommer att komma upp under mars månad. Även om parkeringarna bytt nummer så behåller du samma parkeringsplats som tidigare.

Vid eventuella frågor, kontakta Castor eller styrelsen.

Hälsningar,
Styrelsen

Rulla till toppen