Solcellsprojektets framdrift

Vi vill värna trivsel för medlemmar samt jobba för att kontinuerligt förbättra miljö, ekonomi och vara i framkant i driften av en bostadsrättsförening.
Solcellsprojektet fortsätter, nu under april byter vi ut snörasskydd på taken därefter påbörjas montering, spännande!

Sedan årsskiftet har styrelsen fortsatt arbetet mot den solcellsinvestering som togs upp på årsmötet. Avtal är nu skrivet med Sunsolutions som är en av de fyra leverantörer som fått vara med och lämna anbud. Sunsolutions erbjöd den mest kostnadseffektiva anläggningen. De kommer också med lång erfarenhet och trygghet då bolaget funnits sedan 2004 och arbetat med både vind- och solproduktionsanläggningar.

En takbesiktning gjordes under försommaren 2023 där man konstaterade att takpannor, råspont, läkt och takpannor har en livslängd på minst 20 år till. Vissa plåtdetaljer kommer dock att behövas ses över innan dess där skorstenarna var mest brådskande och plåtades därför in nu under vintern. Snörasskyddet på södra sidan mot entréerna kommer att bytas ut i samband med att solcellerna monteras då panelerna utgör en halare yta än takpannorna och vi kan förvänta oss ett högre tryck mot snörasskyddet.

Investeringen är på totalt cirka 1 300 000:- exklusive moms för en anläggning som beräknas producera cirka 95 000 kWh el per år. Föreningen har en total årsförbrukning på runt 340 000 kWh och den största delen av solelsproduktionen beräknas gå åt till vår egen förbrukning. Den årliga kostnadsbesparingen beräknas vara mellan 140 000 till 160 000 kronor och motsvara omkring 3% avgiftshöjning. Investeringen beräknas betala av sig på cirka 10 års tid i form av sänkta elkostnader. Garantitiden på solpanelerna är 25 år.

Arbetet med monteringen av solceller sätter igång under april månad. Först kommer snörasskydd att bytas ut. Därefter kommer solpaneler monteras och kopplas in. Växelriktarna som omvandlar solenergin till el som vi kan använda i eluttagen kommer att monteras på en vägg i cykelförrådet på Kungsvägen 20. Den största delen av anbuds- och projektarbetet har gjorts av styrelsen men för att hjälpa styrelsen med byggrättsliga frågor har styrelsen anlitat projektledare från Konsulta Teknikkonsult som har bred kompetens och stor erfarenhet av byggprojektledning.

Rulla till toppen