Nyheter

Förrådsrensning

Nu är det dags att rensa förråden. Mellan den 21 och 22 maj har vi hyrt en container som kommer placeras vid sopstationen på Kungsvägen 11. I denna kan ni slänga brännbart material såsom trä. kartong, plast och papper. Så passa på att slänga sådant som bara står och samlar damm – exempelvis gamla innerdörrar, möbler och liknande. Vi startar förrådsrensningen lördagen den 21 maj kl 10.00, styrelsen är på plats mellan kl 10.00-12.00 för att hjälpa till samt bjuda på fika. Då finns även möjlighet att lämna metalldelar, färgburkar och annat som inte får slängas i containern. Hoppas vi …

Förrådsrensning Läs mer »

Aktuella säkerhetsfrågor

Med anledning av världsläget har frågan om skyddsrum tyvärr aktualiserats. Föreningen har två skyddsrum, ett mindre för 37 personer på Kungsvägen 16 och ett större för 133 personer på Kungsvägen 11. Styrelsen har beställt en besiktning av skyddsrummen och kommer därefter vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa funktionen. Vidare finns riktlinjer utarbetade av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) för hur föreningen ska hantera och förbereda skyddsrummen om så krävs. Vidare kommer en brandsäkerhetsbesiktning att utföras den 16:e mars. Även här kommer de åtgärder som krävs göras beroende på resultatet. /Styrelsen

Styrelsemöte

På årsstämman framkom en önskan om att få delta på styrelsens möten. Då det är olika dagar varje månad kommer vi att meddela här på hemsidan när nästa möte kommer hållas. Nästa styrelsemöte hålls den 15/12 kl 18.00 i styrelserummet på Kungsvägen 11.  Varmt välkomna 

Årsstämma

Den 1/12 klockan 18.00 hålls årets stämma i samlingslokalen på Kungsvägen 3. Kallelse samt årsbesked har skickats ut till samtliga hushåll, om ni inte har mottagit ert exemplar kan ni kontakta Castor. Vi följer folkhälsomyndighetens rekomendationer gällande att hålla avstånd och stanna hemma vid sjukdom. Varmt välkommen  //Styrelsen

Hjärtstartare

Föreningen har införskaffat en hjärtstartare, en Lifepak CR2, som finns placerad i entrén på Kungsvägen 11. För att komma in i entrén används samma portkod som i övriga trappuppgångar. Bruksanvisning finns i anslutning till hjärtstartaren. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att läsa på om hjärt-lungräddning samt att söka på instruktionsfilmer på internet för att vara uppdaterade vid ett eventuellt hjärtstopp.  

Scroll to Top